Stichting Moeke

Een maaltijd, zo simpel kan het zijn.

Aanmelden

Hoe kunt u zich aanmelden?

U vindt hier een aanmeld formulier dat kan worden ingevuld.Een beoordelingscommissie beoordeelt de ontvangen aanmelding. De uitslag wordt schriftelijk dan wel telefonisch aan de gezinnen/personen medegedeeld.

Na toewijzing van de beoordelingscommissie vindt er een intakegesprek plaats om zo samen te bepalen wat de gezinnen graag willen eten en wat voor dit gezin de kosten daarvoor zijn.

Een maaltiijd is gemaakt zonder pakjes en zakjes en kost per persoon 4 euro. Gezinnen met kinderen moeten we samen kijken voor hoeveel personen je dan nodig hebt. Niet alle kinderen eten evenveel.

Wij hebben meestal op woensdag en donderdag contact via telefoon of what’s app en brengen vrijdag tussen 10 en 12 de maaltijden rond (kan natuurlijk uitlopen indien het druk is) Mocht dat niet schikken dan zoeken we naaar een andere oplossing.

Hieronder kan je je opgeven, of iemand anders waarvan jij denkt dat ze het wel even heel goed kunnen gebruiken. Vermeld even:
– De namen van de betrokken personen (de gezins samenstelling)
– Waarom jij denkt dat jij/zij het goed kunnen gebruiken
– Een telefoonnummer
– Adres van het gezin

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht