Stichting Moeke

Een maaltijd, zo simpel kan het zijn.

Verantwoording ANBI

sinds 1-1-2014 heeft MOEKE de ANBI status

 • Naam van de instelling: Stichting MOEKE
 • RSIN/fiscaal nummer: 852048300 
 • Contactgegevens: Postadres: Lange Akker 36 8266KM Kampen. telefoonnr 06 13 58 94 36 email: info@stichtingmoeke.nl
 • Doelstelling stichting:
  a. het beschikbaar stellen van diepgevroren warme maaltijden (en eventueel andere etenswaren) aan: – gezinnen met één of meer ernstig of chronisch zieke kinderen teneinde de ouder(s) zodoende in staat te stellen om voldoende aandacht aan hun zieke kind(eren) te geven; alsmede – personen en/of gezinnen voor wie het een beletsel/belemmering is om zich(zelf) of hun gezin van een warme maaltijd te voorzien;
  b. het beschikbaar stellen van één of meer koks en/of één of meer andere personen die:
  – thuis bij de tot de doelgroep behorende gezinnen; – thuis bij de andere tot de doelgroep behorende personen; ondersteuning kunnen verlenen bij het bereiden en/of serveren van de warme maaltijden en bij het verrichten van andere daarmee verband houdende werkzaamheden
  c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van bedrijven en particulieren die de stichting een warm hart toedragen en de afnemers van de maaltijden betalen een klein bedrag ( m.i.v. 01-01-2020 €4,- pp pm) voor deze maaltijden,.
 • het vermogen wordt gebruikt om de prijzen van de maaltijden laag te houden, reserve op te bouwen in geval er een van de vriezers stuk zou gaan en het voortbestaan van de stichting te kunnen waarborgen in het geval we uit dit pand moeten vertrekken en wij wellicht tegen ongustigere afspraken ergens moeten huren.
 • De stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers. Het koken, groenten snijden, het wegbrengen van maaltijden, onderhoud van het pand.
 • Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden Voorzitter/ initiatiefnemer: EH Vreugdenhil Secretaris: B.A. Van Walstijn Penningmeester: E.C.A. Warnar-Toetenel
 • Beloningsbeleid Alle werkzaamheden gebeuren op geheel vrijwillige basis.
 • Verslag uitgevoerde activiteiten
  – Duiten ingezameld op het Full Color festival en daarnaast via winkels (juni 2016)
  – collecteren met het oranje fonds (mei 2016)
  – Veiling van buitenritten door manege Elburg tbv Stichting MOEKE (juni 2016)
  – Anonieme gift ontvangen a €2000,- (juni 2016)
  – gift ontvangen van Vereniging van Vrijzinnige Hervormden voor een extra vriezer (april 2016)
  – Bijdrage van Oranje Fonds voor extra vriezer (maart 2016)
  – kerst goede doel van Breman IJsselmuiden bv (kerst 2015)
  – geld inzamelen door verkoop gehaakte knuffels – verkoop haakpatronen mascotte van MOEKE – geld inzamelen op de koninginnenmarkt door verkoop van gedoneerde goederen – Deelname aan de Tohopesate 2013 – Superaanbieding administratiekantoor Vivan gewonnen – Deelname aan de Tohopesate 2014 – Superaanbieding drukwerk verzorgt door Zalsman Kampen gewonnen
  – Duiten ingezameld op het Full Color festival, Hanzedagen en daarnaast via winkels (juni 2017)
  – gift ontvangen van Vereniging van Vrijzinnige Hervormden voor folders en promotie materiaal (okt 2017)
  – Gift van Stichting de Daltons en de Lange Witgoed Kampen voor een nieuwe vriezer van €900
  – collecteren met het oranje fonds (mei 2018) 
  2019:
  – Winnaar vrijwilligersprijs 2019 €500
  2020:
  – sponsoring nieuwe vrieskast van de Lange Witgoed
  – sponsering aansluiting stopkraan
  – verkoop aardbeienjam gesponsord door care4dogs €250
  – sponsering benzine door esso vermeulen €100
  – sponsering nieuwe vloer door floorever €2.500
  – sponsoring verpakkings materiaal en apparatuur driepak verpakking
  2021
  -sponsoring Groku nieuwe werkbank en opzetkast
  – sponsering reparatie blastchiller van den Brink koelTechniek € 500


 • Financiële verantwoordingbetalingsverkeer
ANBI verantwoording t/m 2020