Stichting Moeke

Een maaltijd, zo simpel kan het zijn.

Verantwoording ANBI

sinds 1-1-2014 heeft MOEKE de ANBI status

 • Naam van de instelling: Stichting MOEKE
 • RSIN/fiscaal nummer: 852048300 
 • Contactgegevens: Postadres: Lange Akker 36 8266KM Kampen. telefoonnr 06 13 58 94 36 email: info@stichtingmoeke.nl
 • Doelstelling stichting: a. het beschikbaar stellen van diepgevroren warme maaltijden (en eventueel andere etenswaren) aan: – gezinnen met één of meer ernstig of chronisch zieke kinderen teneinde de ouder(s) zodoende in staat te stellen om voldoende aandacht aan hun zieke kind(eren) te geven; alsmede – personen en/of gezinnen voor wie het een beletsel/belemmering is om zich(zelf) of hun gezin van een warme maaltijd te voorzien; b. het beschikbaar stellen van één of meer koks en/of één of meer andere personen die: – thuis bij de tot de doelgroep behorende gezinnen; – thuis bij de andere tot de doelgroep behorende personen; ondersteuning kunnen verlenen bij het bereiden en/of serveren van de warme maaltijden en bij het verrichten van andere daarmee verband houdende werkzaamheden;c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
 • Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden Voorzitter/ initiatiefnemer: EH Vreugdenhil Secretaris: B.A. Van Walstijn Penningmeester: E.C.A. Warnar-Toetenel
 • Beloningsbeleid Alle werkzaamheden gebeuren op geheel vrijwillige basis.
 • Verslag uitgevoerde activiteiten
  – Duiten ingezameld op het Full Color festival en daarnaast via winkels (juni 2016)
  – collecteren met het oranje fonds (mei 2016)
  – Veiling van buitenritten door manege Elburg tbv Stichting MOEKE (juni 2016)
  – Anonieme gift ontvangen a €2000,- (juni 2016)
  – gift ontvangen van Vereniging van Vrijzinnige Hervormden voor een extra vriezer (april 2016)
  – Bijdrage van Oranje Fonds voor extra vriezer (maart 2016)
  – kerst goede doel van Breman IJsselmuiden bv (kerst 2015)
  – geld inzamelen door verkoop gehaakte knuffels – verkoop haakpatronen mascotte van MOEKE – geld inzamelen op de koninginnenmarkt door verkoop van gedoneerde goederen – Deelname aan de Tohopesate 2013 – Superaanbieding administratiekantoor Vivan gewonnen – Deelname aan de Tohopesate 2014 – Superaanbieding drukwerk verzorgt door Zalsman Kampen gewonnen
  – Duiten ingezameld op het Full Color festival, Hanzedagen en daarnaast via winkels (juni 2017)
  – gift ontvangen van Vereniging van Vrijzinnige Hervormden voor folders en promotie materiaal (okt 2017)
  – Gift van Stichting de Daltons en de Lange Witgoed Kampen voor een nieuwe vriezer van €900
  – collecteren met het oranje fonds (mei 2018)
 • Financiële verantwoordingbetalingsverkeer

ANBI verantwoording t/m 2020