Stichting Moeke

Een maaltijd, zo simpel kan het zijn.

Voor wie is MOEKE

Welke gezinnen komen in aanmerking?
De maaltijden van MOEKE zijn bedoeld
voor gezinnen met een ernstig of
langdurig ziek kind, ouder of partner ten gevolge van een
ongeval, chronische of levensbedreigende
ziekte. Een sterfgeval of welke andere reden dan ook waardoor eten koken een opgave is geworden.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Op onze website staat een aanmeldingsformulier
deze kunt u uitprinten, invullen en naar ons toesturen.
Ook kunt u zich aanmelden via de website.

MOEKE beoordeelt iedere aanmelding afzonderlijk. De uitslag wordt
u schriftelijk meegedeeld.
Na toewijzing van MOEKE vindt er een gesprek plaats om
samen te bepalen wat men graag wil eten, wat de mogelijkheden van MOEKE zijn en wat het voor dit gezin gaat kosten.
Omdat we nog in de opstartfase zitten weten we nog niet
wat het precies gaat kosten. Onze richtlijn is het NIBUD
Kijk op de website voor de actuele maaltijdprijzen.